Kroniske smerter

Smerter kaldes kroniske, når de har varet længere end 3 måneder, og der er væsentlig forskel på, hvorldan man håndterer akutte og kroniske smerter.

I modsætning til akutte smerter skal kroniske smerter integreres i ens tilværelse, og man er nødt til at leve med og på trods af dem. En svær og for nogle en uoverskuelig opgave som der er god grund til at søge professionel hjælp til.

Psykologisk smertebehandling er behandling af de psykologiske vanskeligheder, der opstår i kølvandet på en kronisk smertetilstand. Det er meget svært at acceptere, at man skal leve med smerter, der måske aldrig forsvinder igen.

Nogle gange kan der ikke påpeges en årsag til smerterne, og man må leve uden en diagnose og uden en forklaring. Nogle gange oplever man oven i købet en skepsis fra omgivelserne, også de nærmeste, som antyder, at nu må man tage sig sammen.

Depression og svære følelser som sorg, vrede, angst og håbløshed ledsager ofte den kroniske smertetilstand,og det er vigtigt at få bearbejdet disse følelser, så man kan finde nye måder at være i verden på. Måder der på én gang tager hensyn til den kroniske smertetilstand men ikke tillader den at spænde ben for en tilfredsstillende tilværelse.

Smerter tager den “plads”, der er, og derfor skal du bruge tid og energi på aktiviteter og mennesker, der betyder noget for dig. Når du er optaget af noget godt, afledes din opmærksomhed fra smerterne i kortere eller længere tid.

En kronisk smertetilstand kan medføre tab på en række områder:

  • den fysiske udfoldelsesevne (man kan mindre end før)
  • koncentration
  • hukommelse
  • søvn
  • socialt samvær
  • social og økonomisk status ( man mister måske sit arbejde)
  • seksualitet

Ovenstående rammer mange kroniske smertepatienter, og det er vigtigt at vide, at man ikke er den eneste. Uforudsigelighed og manglende information er utrygt og kan forstærke smerteoplevelsen.

Jo større afklaring man kan opnå både fysisk, psykisk og socialt, jo bedre mulighed for en god håndtering af smerterne.

Livskvalitet kan være mange ting, og du skal finde ud af, hvad livskvalitet er for dig, og hvordan du med og på trods af dine smerter kan leve et “kvalitets-liv”.